Monday, 28 January 2013

स्‍थानिक संस्‍था कर (एलबीटी) नोंदणी अर्ज

लातूर महानगरपालिका, लातूर


 स्‍थानिक संस्‍था कर विभाग 


 नमुना क (नियम 9 (4) ब (6)) अंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज खालील लिक्‍स वरुन डाऊनलोड करु शकता. 


स्‍थानिक संस्‍था कर (एलबीटी) नोंदणी अर्जNo comments:

Post a Comment